8.12.2015

Apologies and Excuses, Vietnamese Translation

It's a real pleasure to post this translation into Vietnamese by Nicy Nguyen of a post on Apologies and Excuses. For more information on such translations check out: 
http://www.coupofy.com
·         Latest Translations
Sự Bào Chữa Và Lời Xin Lỗi
Một diễn đàn cho người sử dụng bất kỳ các văn bản của tôi, nhưng thực sự cho bất cứ ai quan tâm đến thông tin liên lạc giữa các cá nhân, các nguyên tắc cơ bản của thông tin liên lạc của con người, và để nói trước công chúng.
5.24.2008
Tôi đã viết lại đoạn trên về lời diện lý do cho các phiên bản tiếp theo của TICB và tôi nghĩ rằng nó có thể có ích để đăng bài ở đây. Sự khác biệt giữa bài này và một trong những ấn bản lần thứ 11 là điều này phân biệt rõ ràng hơn về lý do diện cớ và lời xin lỗi cùng thảo luận về một số tính chất để hiệu quả hơn lời xin lỗi.
Chuẩn bị vấn đề cho cuộc đàm thoại: Việc diện cớ và Lời xin lỗi.
Vào những lúc bạn có thể nói những điều sai trái; sau đó, bởi vì bạn không thể xóa các thông điệp (giao tiếp thực sự là không thể đảo ngược), bạn có thể cố gắng để cung cấp một số loại của một lời giải thích; bạn sẽ cố gắng để giải thích những gì đã xảy ra. Có lẽ các phương pháp phổ biến nhất để làm như vậy là cái cớ và những lời xin lỗi, hai khoản đàm thoại liên quan chặt chẽ. Bào chữa, trung tâm cho tất cả các hình thức giao tiếp và tương tác, là "sự giải thích hoặc hành động làm giảm bớt những tác động tiêu cực của hoạt động của một diễn viên, qua đó duy trì một hình ảnh tích cực cho bản thân và những người khác xung quanh" (Snyder, 1984; Snyder, Higgins, & Stucky, 1983) . Lời xin lỗi là những biểu hiện của hối hận hay buồn phiền cho những gì mình đã làm hoặc cho những gì đã xảy ra. Thường thì cả hai được hoà trộn-Tôi không nhận ra nhanh như thế nào tôi đã lái xe (lý do); Tôi thực sự xin lỗi (lời xin lỗi). Hãy tách biệt chúng và nhìn đầu tiên vào cái cớ.
Sự Bào chữa
Lời bào chữa có vẻ đặc biệt nhất là trong khi bạn nói hoặc bị buộc tội vì nói một điều gì đó đi ngược lại những gì được mong đợi, xử phạt, hoặc được coi là "quyền" của những người mà bạn đang nói chuyện. Cách lý tưởng, Sự bào chữa sẽ là lý do giảm tác động tiêu cực của thông điệp.
Một số Động cơ cho việc Bào Chữa
Động cơ chính cho việc đưa ra lý do bào chữa dường như chỉ để duy trì lòng tự trọng của bạn, để hoạch định một hình ảnh tích cực cho chính mình và cho người xung quanh. Lời bào chữa cũng đại diện cho một nỗ lực để giảm bớt căng thẳng: Bạn có thể cảm thấy rằng nếu bạn có thể đưa ra một cái cớ, đặc biệt là một trong những lý do tốt mà được chấp nhận bởi những người xung quanh bạn, nó sẽ làm giảm các phản ứng tiêu cực và căng thẳng sau đó đi kèm với một hiệu suất kém.
Lời bào chữa cũng có thể cho phép bạn duy trì các mối quan hệ hiệu quả giữa các cá thể, ngay cả sau khi một số hành vi tiêu cực. Ví dụ, sau khi chỉ trích hành vi của một người bạn và quan sát những phản ứng tiêu cực với những lời chỉ trích của bạn, bạn có thể cung cấp một cái cớ như, "Xin hãy tha thứ cho tôi; Tôi thực sự kiệt sức. Tôi chỉ không nghĩ được. "Lời bào chữa cho phép bạn sắp xếp các thông điệpngay cả bạn có thể bạn thất bại -thì nó như một tia sáng ưu đãi cho bạn.
Các dạng Bào chữa
Nhiều nhà nghiên cứu khác nhau đã phân loại thành các danh mục bào chữa khác nhau (Scott & Lyman, 1968; Cody & Dunn, 2007). Một trong những kiểu được ưa chuộng tốt nhất phân loại bào chữa thành ba loại chính (Snyder, 1984):
·         Tôi không có làm điều đó: Tại đây bạn có phủ nhận rằng bạn đã làm những gì bạn đang bị buộc tội. Sau đó bạn có thể đưa lên một cái cớ để chứng minh bạn không thể thực hiện nó, hoặc có lẽ bạn có thể cáo buộc người khác làm những gì bạn đang bị đổ lỗi cho ("Tôi chưa bao giờ nói rằng" hoặc "Tôi thậm chí còn không gần nơi đó khi nó đã xảy ra ").Các câu loại như "Tôi không có làm điều đó" nói chung là những lời bào chữa tồi tệ nhất (trừ khi chúng là thực sự có thật), bởi vì họ không thừa nhận trách nhiệm và không đưa ra sự đảm bảo rằng lỗi này sẽ không diễn ra lần nữa.
·         Nó không quá tệ: Tại đây bạn có thừa nhận để làm việc đó nhưng tuyên bố hành vi phạm tội đã không thực sự quá xấu hoặc có lẽ đó là có sự biện minh cho hành vi ("Tôi chỉ đệm các khoản chi phí, và thậm chí sau đó chỉ có một cách khiêm tốn" hay "Chắc chắn, tôi đánh ông ta, nhưng ổng nói cái kiểu đáng cho điều đó").
·         Có, nhưng: Ở đây bạn cho rằng tình tiết giảm nhẹ chiếm khoảng hành vi đó; ví dụ, rằng bạn đã không kiểm soát được bản thân mình lúc đó hoặc là bạn không có ý định làm những gì bạn đã làm ("Đó là nói chuyện lúc say xỉn" hay "Tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương anh, tôi đã thực sự cố gắng để giúp đỡ ").
Sự bào chữa tốt và xấu
Câu hỏi quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người là những gì làm cho một lý do bào chữa tốt đẹp và những gì làm nên một lý do xấu (Snyder, 1984; Slade, 1995). Làm thế nào bạn có thể bào chữa tốt và do đó được thoát khỏi vấn đề, và làm thế nào bạn có thể tránh cái cớ xấu rằng đó chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn? Các người hoạc định sử dụng lý do bào chữa tốt đẹp điều độ; các nhà hoạch định lý do bào chữa xấu dựa vào cớ quá thường xuyên. Các nhà hoạch định lý do bào chữa tốt tránh đổ lỗi cho người khác, đặc biệt nhất là những người mà họ làm việc cùng; các nhà hoạch định lý do bào chữa xấu thậm chí đổ lỗi cho đồng nghiệp làm việc chung của họ. Theo cách tương tự, các nhà hoạch định lý do bào chữa tốt không gán sự thất bại của họ cho người khác hoặc cho công ty; các nhà hoạch định lý do bào chữa xấu thì làm. Các người hoạch định lý do bào chữa tốt đẹp thừa nhận trách nhiệm của mình đối với sự thất bại bằng cách ghi nhận rằng họ đã làm điều gì đó sai (không phải là họ thiếu năng lực); các người hoạch định lý do bào chữa xấu từ chối chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về thất bại của họ. Không ngạc nhiên, các người hoạch định lý do bào chữa người chịu trách nhiệm sẽ được coi là đáng tin cậy hơn, có thẩm quyền, và đáng yêu chuộng hơn những người từ chối trách nhiệm (Dunn & Cody, 2000).
Điều gì làm cho một lời bào chữa hiệu quả và những cái khác không hiệu quả sẽ thay đổi từ một nền văn hóa khác và sẽ phụ thuộc vào các yếu tố đã được thảo luận như chủ nghĩa cá nhân, tập thể của văn hóa, khoảng cách quyền lực của nó, là giá trị nó đặt vào sự quyết đoán, và nhiều khuynh hướng văn hoá khác (Tata, 2000 ). Nhưng, ít nhất là tại Hoa Kỳ, Nhiều nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng những lời bào chữa tốt nhất trong giao tiếp giữa các cá nhân có năm yếu tố (Slade, 1995; Coleman, 2002).
1.      Bạn chứng minh rằng bạn thực sự hiểu được vấn đề và cảm xúc của đối tác của bạn theo là hợp lệ và chính đáng. Tránh việc giảm thiểu các vấn đề hoặc tình cảm của người đối tác của bạn ("Nó chỉ là $ 100; bạn đang phản ứng thái quá", "Tôi đã chỉ có hai giờ muộn").
2.      Bạn thừa nhận trách nhiệm của bạn. Nếu bạn làm điều gì sai trái, tránh tham dự vòng loại trách nhiệm của bạn ("Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm điều gì sai trái") hoặc thể hiện một sự thiếu chân thành ("Được rồi, tôi xin lỗi, nó rõ ràng là lỗi của tôi một lần nữa"). Mặt khác, nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn không kiểm soát được những gì đã xảy ra và do đó không thể đtổ chức chịu trách nhiệm, lời bào chữa của bạn có thể sẽ có tính thuyết phục (Heath, Stone, Darley, & Grannemann, 2003).
3.      Bạn thừa nhận sự không hài lòng của mình vào những gì bạn đã làm; bạn thể  hiện điều đó rõ ràng rằng bạn không hài lòng với chính mình vì đã làm những gì bạn đã làm.
4.      Bạn thể hiện rõ ràng rằng là lỗi lầm của bạn sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Một số các nhà nghiên cứu bao gồm một bước thứ năm mà thực sự là một lời xin lỗi. Ở đây bạn sẽ yêu cầu sự tha thứ cho những gì bạn đã làm. Hãy xem xét lời xin lỗi cụ thể hơn.
Lời xin lỗi
Trong hình thức cơ bản nhất của nó, một lời xin lỗi là một biểu hiện của sự hối hận cho điều gì đó bạn đã làm; đó là một cam đoan rằng bạn đang rất tiếc. Và như vậy, cơ bản nhất của tất cả các lời xin lỗi đơn giản chỉ là: Tôi xin lỗi. Trong cách sử dụng phổ biến, lời xin lỗi bao gồm một số sát nhập của hành động sai trái trên một phần của người đưa ra lời xin lỗi. Đôi khi những hành vi sai trái được thừa nhận một cách rõ ràng (Tôi xin lỗi, tôi nói dối) và đôi khi chỉ bằng cách ngụ ý (Tôi rất tiếc bạn đang rất thất vọng).
Trong nhiều trường hợp, lời xin lỗi cũng bao gồm một yêu cầu cho sự tha thứ (Hãy tha thứ chậm trễ của tôi) và một số bảo đảm rằng điều này sẽ không diễn ra một lần nữa (Xin vui lòng tha thứ cho chậm trễ lỗi của tôi, nó sẽ không thể xảy ra một lần nữa).
Theo trang web của Harvard Business School Working Knowledge (http://hbswk.hbs.edu/archive/3481.html, được truy cập 20 tháng 5 2008) lời xin lỗi rất hữu ích vì hai lý do chính. Lời xin lỗi (1) giúp cứu vãn các mối quan hệ (như bạn có thể dễ dàng tưởng tượng) và (2) chĩnh đốn lại uy tín của người phạm sai lầm. Vì vậy, nếu bạn làm điều gì sai trong mối quan hệ của bạn, ví dụ, một lời xin lỗi sẽ giúp bạn sửa chữa các mối quan hệ với đối tác của bạn và có thể làm giảm mức độ xung đột. Cùng một lúc, tuy nhiên, nhận ra rằng những người khác biết về hành vi của bạn (chỉ nghĩ đền Jerry Springer) và một lời xin lỗi sẽ giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong tâm trí của họ. Cùng một lúc, tuy nhiên, nhận ra rằng những người khác biết về hành vi của bạn (chỉ nghĩ đền Jerry Springer) và một lời xin lỗi sẽ giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong tâm trí của họ.
Một lời xin lỗi hiệu quả, giống như một cái cớ hiệu quả, phải được chế tác cho các tình huống cụ thể. Lời xin lỗi hiệu quả là tùy các tình huống. Một lời xin lỗi hiệu quả cho người yêu trong thời gian dài, cho cha mẹ, hoặc người giám sát mới có thể sẽ rất khác nhau, vì các cá nhân là khác nhau và các mối quan hệ khác nhau. Và như vậy, nguyên tắc đầu tiên của một lời xin lỗi hiệu quả là phải xem xét đến sự độc đáo của các tình hình – người, bối cảnh, các quy tắc văn hóa, các mối quan hệ, cụ thể hành vi sai trái, mà bạn có thể muốn xin lỗi. Mỗi tình huống sẽ gọi cho một tin nhắn khá khác nhau về lời xin lỗi.
Tuy nhiênchúng ta có thể cung cấp một số khuyến nghị chung. Kết hợp những hiểu biết của một loạt các nghiên cứu, bảy điều nên và không nên  có thể sẽ được cung cấp cho xin lỗi một cách hiệu quả.
Bảy điều Nên làm
1.      Nên thừa nhận hành vi sai trái nếu thực sự hành vi sai trái xảy ra. Chấp nhận trách nhiệm. Sở hữu những hành động của bạn; không nên cố gắng để bỏ qua chúng như là việc của người khác. Thay vì "Smith lái xe quá chậm, bởi vậy khỏi hỏi tại sao tôi trễ tận 30 phút ," mà hãy nói "tôi nên đã trễ thì nên nghĩ đến lượng giao thông tắt nghẽn ."
2.      Nên biết xin lỗi. Nói (và có ý nghĩa) những lời tôi xin lỗi hay gì tôi đã làm là sai.
3.      Nên thể hiện cụ thể chứ không phải là thuật ngữ chung những gì bạn đã làm. Thay vì "Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm", nói "Tôi xin lỗi vì say rượu tại bữa tiệc và chọc ghẹo tất cả mọi người."
4.      Nên thể hiện sự hiểu biết về cách người khác cảm thấy và thừa nhận tính hợp pháp của những cảm xúc, ví dụ, "Bạn có mọi quyền để nóng giận; Tôi nên đã gọi. "
5.      Nên bày tỏ sự hối tiếc của bạn mà điều đã tạo ra một vấn đề cho người khác, "Tôi xin lỗi tôi làm bạn bỏ lỡ cuộc hẹn của bạn."
6.      6. Nên tự  khắc phục sự cố (bất cứ khi nào có thể), "Tôi xin lỗi, tôi đã không dọn sạch các đống hỗn độn tôi đã làm; Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. "
7.      7. Nên đưa ra sự đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra lần nữa. Nói, khá đơn giản, "Nó sẽ không xảy ra một lần nữa" hoặc tốt hơn và cụ thể hơn, "Tôi sẽ không đi trễ nữa."
Bảy điều không nên
Cùng một lúc bạn nên làm theo những gợi ý cho việc tạo một lời xin lỗi hiệu quả, hãy cố gắng tránh những thông điệp kém hiệu quả chung như:
1.      Đừng xin lỗi khi nó không cần thiết.
2.      Đừng biện minh cho hành vi của mình bằng cách đề cập ai cũng làm nó, ví dụ, "Mọi người đều rời khỏi công việc sớm vào thứ sáu."
3.      Đừng biện minh cho hành vi của bạn bằng cách nói rằng những người khác đã làm một cái gì đó đều sai: "Tôi chơi poker; vì bạn chơi xổ số. "
4.      Đừng buộc tội người khác đóng góp cho vấn đề. "Tôi nên biết bạn đang quá lo lắng về việc nhận được số liệu chính xác lúc 09:00" 5.
5.      Đừng giảm thiểu các tổn thương rằng điều này có thể đã gây ra. Tránh những ý kiến như, "Vì vậy, các số liệu đến muộn một chút. Không thành vấn đề chứ?"
6.      Đừng bao gồm lời bào chữa với những lời xin lỗi. Tránh kết hợp như "Tôi xin lỗi các con số này muộn nhưng tôi đã có rất nhiều công việc khác để làm." Một bào chữa thường được đưa trở lại những lời xin lỗi và nói rằng, trong thực tế, tôi thực sự không tiếc vì đã có lý do chính đáng cho những gì tôi đã thực hiện nhưng tôi nói "tôi xin lỗi" để trang trải tất cả các căn cứ của tôi và làm cho tình hình khó chịu này đi.
7.      Không dùng các cách dễ dàng để trốn tôi và xin lỗi thông qua e-mail (trừ khi việc làm sai trái đã được cam kết trong e-mail hoặc nếu e-mail là hình thức duy nhất hoặc chủ yếu của bạn trong truyền đạt thông tin). Nói chung, đó là hiệu quả hơn để sử dụng một chế độ cá nhân về các thông tin liên lạc-mặt-đối-mặt hoặc điện thoại, ví dụ. Đó là khó khăn nhưng nó hiệu quả hơn.Bài viết mới hơn                   Trang chủ                  Bài viết cũ hơnWatermark template. Powered by Blogger.

Post navigation

All Rights Reserved - Potential Asia
·         Home
·         Latest Tr


5 comments:

peter said...

I really couldn't understand anything

admission essay writing service said...

Thank you for sharing this great post. Every student is wish to get admission to the best college. The top college requires best admission essay for the admission. So take more care when writing your admission essay. If you have any difficulty in writing, go through admission essay writing service.

gha said...

شركة الطيب تعد افضل تنظيف كنب بالرياض و بالمملكة العربية السعودية نقوم بتنظيف الكنب بالرياض لاننا نعرف ان تلك الخدمة تحتاج الي عناء و ايضا تحتاج الي شركة متفوقة في مجالات التنظيف فعزيزي العميل سوف نقوم بكتابة تلك المقالة القصيرة عن تلك الخدمة و سوف نضع روابط الشركة لك تقوموا بالوصول الي الشركة فشركة الطيب تعتبر افضل تنظيف كنب بالرياضو بالمملكة العربية السعودية فاذا كنت تريد شركة لتنظيف الكنب فنحن متواجدون علي مدار اربعة و عشرون ساعة نستخدم افضل مواد التنظيف و ايضا تلك المواد لا يوجد لها اي تأثير علي الاقمشة اي انها لا تقصر عمر الاشياء التي تحتاج الي التنظيف فاذا كنت تريد شركة الطيب تواصل الان علي 0500440185 فنحن متواجدون في اي و قت تحب كما اننا نقوم ايضا بخدمة تسليك المجاري فنحن شركة الطيب افضل تسليك مجاري بالرياض نقوم بتسليك المجاري لان شركة الطيب تمتلك افضل المعدات اللازمة لاتمام الخدمة بنسبة 100% فنحن افضل شركة تسليك مجاري بالرياض و بالمملكة العربية السعودية

mana76445 said...

I wanna thanks to a great extent for providing such informative and qualitative material therefore often. http://googlefax.strikingly.com/

meldaresearch said...

We are the best writing company providing Custom Dissertation Writing Service combined with a vast array of services. We offer College Term Paper Writing Services, essay assistance, dissertation writing services and research writing help.